كسانی كه قبلا هزينه استفاده از سامانه اختصاصی يا اشتراكی را پرداخت نموده اند مجاز به پرداخت هزينه كلاس آنلاين می باشند- يك ماهه (از بيستم تا بيستم ماه بعد)

دقت نماييد كه در هر تاريخي كه پرداخت انجام گردد تا تاريخ انتهايي اعلام شده، منظور مي گردد

فهرست
error: Content is protected !!